Top Categories

Spotlight

todaymárcius 27, 2020

Uncategorized @hu Sandor Feher

Távmunka IT biztonsági kérdőív

A karanténhelyzet talán egyik legérdekesebb hozadéka az otthoni munkavégzés kiterjesztése. Akik eddig is dolgoztak otthonról, azoknál egyszerűbb lehetett – de még ott sem biztos, hogy az IT felkészült a teljes cég távoli munkavégzésének biztosítására. Vajon megfelelőek a biztonsági intézkedések a kiadott laptopoknál? Tudják a dolgozók, mit tegyenek, ha otthon dolgoznak, [...]

Top Voted
Sorry, there is nothing for the moment.

WHCD

Uncategorized @hu Sandor Feher todaydecember 18, 2018 1

Background
share close
Our WHCD course starts February 20192019 februárjában indul a WHCD képzés
We are extremely happy to announce that what we have been planning all along has finally come to be: the WHCD course officially kicks off February 2019!Nagyon büszkén jelentjük be, hogy amin oly régóta dolgozunk végül valósággá vált: 2019 februárjában hivatalosan elindul az első WHCD képzés!
Our aim was to develop a programme that gives hands-on defensive knowledge and a practical IT security mindset and skills that can immediately be put to use in an enterprise environment. For this purpose, we have been working on a curriculum that encompasses two semesters and covers all the defence basics, as well as the IT security systems and system elements of corporate networks, and the roles and responsibilities involved. We study in detail most major Blue Team and SOC (Security Operations Center) roles, and throughout the course we illustrate and analyse the individual steps of the defence procedure through the incident management of a life-like APT attack – how the subsequent phases are structured, how they interact, and what roles and responsibilities this necessitates on the personnel side. (All additional information can be found here: https://whitehat.eu/whcd.)A célunk olyan képzés kidolgozása volt, amely gyakorlati tudást, és olyan IT biztonsági gondolkodásmódot és képességeket ad, amelyek azonnal bevethetőek nagyvállalati környezetben. Ennek érdekében olyan tananyagot dolgoztunk ki, amely két szemeszter során veszi át a defenzív alapokat, a nagyvállalati hálózatok IT rendszereit és rendszerelemeit, és az ezekhez kapcsolódó főbb felelősségi és szerepköröket. Részletesen taglaljuk a Blue Team és SOC (Security Operations Center) feladatokat, és egy életszerű APT támadás incidenskezelésén keresztül szemléltetjük az elhárítási folyamat egyes lépéseit, azok egymásra épülését, és azt, hogy ez mit tesz szükségessé az emberi erőforrás oldalon. (Minden további információ megtalálható itt: https://whitehat.eu/whcd.)
The course is held in cooperation with the prestigious Óbuda University and has two groups: one for people already on the market and able to pay a tuition fee, and one for students of the university, to give people at the start of their professional career the chance to participate. The course ends with a practice-oriented exam, which will not be easy – but by successfully finishing the course our students will be able to perform the Blue Team IT security roles of any enterprise environment and to develop and deepen the skills needed for corporate defence.A képzés a rangos Óbudai Egyetemmel együttműködésben lesz, és két csoport fut majd párhuzamosan: egy a már piaci szereplőknek, akik tudják vállalni a tandíjas képzést; egy pedig az egyetemi képzésbe integrálva, hogy a karrierjük kezdetén lévő hallgatók is részt tudjanak venni. A képzés gyakorlatorientált vizsgával zárul, ami nem lesz könnyű – de aki sikeresen veszi az akadályt, az utána bármely nagyvállalati környezet Blue Team-ében és IT biztonsági csapatában képes lesz helytállni, és hozzáadott értéket képviselni a vállalati védelmi képességekhez.
Though we are a young company, this education has been in the works for quite some time, as it was our strong convictions that marketable, up-to-date defensive knowledge and the skills to improve the overall IT security state is something worth fighting for – and we hope anyone who agrees will come and fight with us.Habár fiatal cég vagyunk, ez az oktatás már régebb óta érik bennünk, azon erős meggyőződésünktől hajtva, hogy a piacképes, up-to-date defenzív tudás, és az IT biztonság általános helyzetét javítani tudó képességek olyasvalamit képviselnek, amiért érdemes küzdeni – és bízunk benne, hogy mások is így gondolják.

Written by: Sandor Feher

Tagged as: , , , .

Rate it